top of page

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2022

Donderdag 27 oktober 20.30 uur

De jaarlijkse ledenvergadering vindt dit jaar plaats op donderdag 27 oktober om 20.30 uur in clubhuis "De Schakel".
 

Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering evalueert het bestuur het afgelopen jaar samen met haar leden. Er wordt naar de toekomst gekeken en worden leden vanwege bijzondere prestaties in het zonnetje gezet.


Tevens is de ledenvergadering een uitgelezen mogelijkheid om als lid ideeën aan te dragen en vragen te stellen aan het bestuur.


 • OPENING & MEDEDELINGEN
   

 • NOTULEN ALV 2021*
   

 • VASTSTELLEN VAN DE JAARREKENING & VASTSTELLEN BEGROTING
  Toelichting door penningmeester Annemarie den Houting

   

 • VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE & VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE KASCOMMISSIE
   

 • VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN HET BESTUUR
  Na twee jaar interim-voorzitterschap stopt Ruud Hermans. Het bestuur draagt Mark Suijkerbuijk voor als nieuwe voorzitter.

  Volgens rooster is aftredend wedstrijdsecretaris Arjan Huismans. Arjan stelt zich niet herkiesbaar. Het bestuur draagt Jeroen de Keijzer voor als nieuwe wedstrijdsecretaris.

  Omdat Mark Suijkerbuijk wordt voorgedragen als voorzitter komt zijn bestuursfunctie vanuit de technische commissie vrij. Het bestuur draagt Marco Vriens voor deze functie opnieuw in te vullen.

  Tegenkandidaten kunnen door ten minste drie leden worden gesteld, mits deze hiervan ten minste één week voor aanvang van de vergadering schriftelijk kennis geven aan de secretaris (bestuurvrederust@gmail.com).

   

 • JUBILARISSEN
   

 • RONDVRAAG  

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 2022

*De notulen van de ALV 2021 kunnen worden opgevraagd bij de secretaris:bestuurvrederust@gmail.com

bottom of page