top of page

HISTORIE

1e_elftal_jaren30_40.jpg

Vier augustus 1933 is het allemaal begonnen, een voetbalvereniging op het terrein van psychiatrisch ziekenhuis Vrederust op initiatief van medewerkers en patiënten. Vrederust was tot aan de Tweede Wereldoorlog met een populatie van ongeveer duizend patiënten en 350 personeelsleden een vrij gesloten gemeenschap. Een gemeenschap die qua verenigingsleven op zichzelf was aangewezen. Er waren weinig contacten met het “Bergse en Halsterse” wat dat betreft. Zo werden diverse verenigingen in het ziekenhuis opgericht. Deze moesten voorzien in de behoefte van vrijetijdsbesteding voor zowel patiënten als personeel. Tevens werd op 4 augustus 1933 een voetbalvereniging opgericht. Een eerdere poging in de twintiger jaren was om onduidelijke redenen mislukt. Enkele verplegers hadden na overleg met bestuur en directie toestemming om een voetbalvereniging op te richten. De clubnaam was S.S.S. (Sport Staalt Spieren). Voor de clubnaam moest het woord Christelijk staan en er mocht niet op zondag gevoetbald worden. Tevens moesten belangstellenden van “buitenaf” toestemming hebben van de directie om lid te worden.

1e elftal jaren 30/40

Het eerste voetbalveld was een weide. Dit bestaat nog, het ligt aan de rechterzijde als men het landgoed verlaat, richting Fort De Roovere. De eerste periode werd er vriendschappelijk gevoetbald tegen clubs uit de omgeving. De vereniging maakte zodoende propaganda voor het zaterdagvoetbal, vooral omdat de meeste clubs in de omgeving vooral op zondag speelden. Later werd contact gezocht met clubs op het eiland Tholen en werd besloten om in competitieverband te gaan spelen.

 

S.S.S. werd lid van de K.N.V.B. Toen is ook de naam V.V.Vrederust ontstaan omdat bij de K.N.V.B. al een vereniging met de naam S.S.S. bestond. Zo ontstond de Tholense competitie die vóór 1940 in ieder geval twee keer gespeeld is.

 

Belangrijk te vermelden is ook dat vóór 1940 al een “Pinkstertoernooi” georganiseerd werd. Dit toernooi bestaat dus bijna net zolang als de vereniging. In 2004 kon het toernooi niet gehouden worden vanwege teruglopende belangstelling van verenigingen. Door de rijke historie van dit toernooi vinden bestuur en leden dat er vanaf 2005 weer een Piet Sebregts Pinkstertoernooi georganiseerd moet worden. Dat is destijds in ere hersteld en later over gegaan in het sponsortoernooi.

 

In het seizoen 1937-1938 is er een competitie gespeeld met uitsluiten Bergse clubs en één uit Roosendaal. Voor het eerst werd toen door “Vrederust” met twee elftallen deelgenomen. Het tweede werd aangevuld met patiënten. Steeds meer voetballers van buitenaf werden lid zodat er zelfs een derde elftal samengesteld kon worden. We kregen een tweede veld bij het “Hertenkamp”. Dit veld werd in 1939 het hoofdveld en wordt nu nog gebruikt als trainingsveld.

 

De oorlogsjaren zijn we doorgekomen door het spelen van een Tholense competitie en het toen al populair wordende zomeravond voetbal. Door inspanningen van leden is de vereniging toch redelijk actief kunnen blijven.

 

N a de oorlog werden in de regio meerdere zaterdag verenigingen opgericht wat de mogelijkheid voor een volwaardige competitie vergrootte. Doordat we in 1947 kampioen werden in de Tholense competitie mochten we strijden om de titel kampioen van Noord-Brabant. De N.A.C. veteranen uit Breda werden kampioen. De vereniging moest aan meer eisen gaan voldoen zoals het aanstellen van een consul, gescheiden kleedruimtes en een afzetting rond het veld moest geregeld worden. Mede door veel medewerking van directie en bestuur van Vrederust en uiteraard de volle inzet van vrijwilligers konden we aan deze eisen voldoen.

In de jaren veertig betaalden leden 25 cent aan contributie. Gelden overhouden was er niet bij. In de latere jaren moesten er allerlei activiteiten georganiseerd worden om de kas “gezond” te houden.

jaren_40_clublied.jpg

jaren 40 - ten gehore brengen van het clublied

In 1958 werden we kampioen en promoveerden naar de vierde klasse K.N.V.B. Hierna volgde na één seizoen degradatie. Zowel promotie als degradatie van het eerste elftal kwam nogal eens voor. Hierdoor pendelden we vooral heen en weer tussen de eerste en tweede klasse onderafdeling.

feenstra_veldverzorger.jpg

Feenstra - veldverzorger

In de jaren zestig werd door en paar kinderen van personeelsleden een jeugdelftal opgericht. Dit elftal werd na inschrijving bij de K.N.V.B. ingedeeld in de top-A klasse. Van dit elftal stroomden later spelers door naar het eerste- en tweede elftal. Even zijn er zelfs twee jeugdelftallen actief geweest. Door een terugloop van leden en doorstroming naar seniorenelftallen zijn we niet meer in staat geweest om vanaf de jaren tachtig nog jeugdelftallen in te zetten.

 

In 1972 kregen we een nieuw hoofdveld wat tot op heden in gebruik is. In het seizoen 1972-1973 won het eerste elftal de zaterdag beker. Een prachtige prestatie met nog meer glans omdat de vereniging op 4 augustus 1973 het 40-jarig jubileum vierde. In 1978 hebben we met vereende krachten en medewerking van ziekenhuis Vrederust veldverlichting kunnen plaatsen op ons trainingsveld. In 1979 is een mededelingenblad ontstaan onder leiding van Sam van Steveninck. Het 50-jarig jubileum in 1983 kreeg een extra feestelijk tintje door de promotie van het eerste elftal naar de tweede klasse. Tevens werd erelid Piet Sebregts gehuldigd voor zijn 50-jarig lidmaatschap van de K.N.V.B.

jaren_60_2e.jpg

jaren 60 - 2e elftal

In de jaren tachtig en negentig breidde de vereniging zich steeds meer uit. Er kwam een activiteitencommissie. Hierdoor ontstonden activiteiten als een rommelmarkt, kerstbingo etc. Veel van deze activiteiten bestaan nu nog door veel inzet van vrijwilligers. Door activiteiten kreeg de vereniging ook een wat breder financieel draagvlak. Ons oudste lid Bas Buitendijk besloot in 1993 te stoppen met voetballen. Hij is maar liefst 40 jaar actief geweest op het veld.

 

Een hoogtepunt in ons bestaan was de opening van clubhuis “De Schakel" in 1997. Door de inzet van vele vrijwilligers en een doortastend bestuur hadden we eindelijk een eigen “honk”. Hierdoor nam de afhankelijkheid van financiën en locatie verder af zodat we steeds meer aan selfsupporting konden gaan doen.

Het jubileumjaar 2008, waarin het 75 jarig bestaan centraal stond, is een fantastisch feestjaar geweest voor alle (oud)leden, vrijwilligers en supporters van de vereniging. En dat er nog vele jaren mogen volgen!

Tot op heden zijn we nog altijd een vereniging met alleen seniorenteams, en dus geen jeugdelftallen. Sportief gezien gaat het met ups en downs. Een mijlpaal is het periodekampioenschap behaald in 2018 waarna bijna promotie naar de derde klasse werd gerealiseerd.

_L8A0308.jpg
_L8A0291.jpg

Periodekampioen 2018

bottom of page