top of page

GEDRAGS- EN HUISREGELS

Voetbalvereniging hanteert de volgende gedrags- en huisregels:

1. Gedraag je sportief, zowel in als naast het veld. Het gebruik van fysiek of verbaal geweld wordt niet getolereerd. Accepteer verlies en geniet van winst.

 

2. Respecteer medespelers, trainers, leiders, tegenstanders en scheidsrechters

 

3. Laat na de training of wedstrijd de kleedkamer netjes achter. Laat geen spullen achter en gooi afval in de afvalbakken. Leg na een wedstrijd je tenue in de wasmand of tenuetas.

 

4. VV Vrederust is een kleine vereniging, help elkaar met hand- en spandiensten waar nodig en gevraagd.

 

5. Wij zijn als vereniging te gast bij instelling GGZ Vrederust. Dit houdt in dat we ons dienen te gedragen als een goede gast. Op het terrein mogen omwonenden geen last en hinder ondervinden van onze aanwezigheid. U dient zich hier te allen tijde bewust van te zijn.

 

6. Op het terrein gelden alle verkeersregels die elders ook gelden, dus houd u hier s.v.p. aan.

 

7. Volg altijd aanwijzingen van het personeel, bestuursleden of leden welke een bepaalde taak uitvoeren, op.

 

8. Vernielingen, normafwijkend gedrag, agressie, racisme of ongewenste intimiteiten, zijn absoluut niet toegestaan.

 

9. Glaswerk of alcohol langs het veld is verboden.

 

10. Zonder toestemming van het barpersoneel mag men zich niet achter de bar bevinden.

 

11. Binnen onze accommodatie gelden de volgende verboden:

· alcohol te schenken aan personen onder de 18 jaar.

· Binnen te roken

· In het bezit te zijn van wapens

· Drugsbezit en drugsgebruik

 

Instructies van de kantinebeheerder of het bestuur dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Voor uw en onze veiligheid, dienen al deze regels nageleefd te worden!

 

Een ieder die zich niet aan deze huisregels houdt, wordt verzocht onze accommodatie alsmede het terrein van GGZ Vrederust direct te verlaten. Bij tegenwerking zal de bewakingsdienst van GGZ Vrederust alsmede de Politie worden gewaarschuwd!

bottom of page